Hiện có 8691 cửa hàng, dịch vụ đã đăng ký.

8697 - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỲ THẮNG
Địa chỉ: 13 Duy Tân, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế
Giới thiệu: "Hoạt động cấp tín dụng"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8698 - ATM ngân hàng BIDV 46 TRẦN PHÚ
Địa chỉ: 46 TRẦN PHÚ, Phường Phước Vĩnh, Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Cây ATM ngân hàng BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 00:00:00 - 23:00:00

8696 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 75 GROUP
Địa chỉ: 08 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế
Giới thiệu: "Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8695 - ATM BIDV 06 Chu Văn An
Địa chỉ: 06 CHU VĂN AN, Phường Phú Hội, Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Cây ATM ngân hàng BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 00:00:00 - 23:00:00

8694 - BIDV chi nhánh Sông Bồ
Địa chỉ: Số 31, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tứ Hạ, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8693 - BIDV chi nhánh Phú Bài
Địa chỉ: Số 1070, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8692 - BIDV chi nhánh Thành Nội
Địa chỉ: Số 29, Đường Mai Thúc Loan, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8691 - BIDV chi nhánh Nguyễn Trãi
Địa chỉ: Số 166, Đường Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8690 - BIDV chi nhánh Bến Ngự
Địa chỉ: Số 46A, Đường Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00

8689 - BIDV chi nhánh An Cựu
Địa chỉ: Số 171, Đường Hùng Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Giới thiệu: "Chi nhánh và cây ATM BIDV"
Thành phố Huế
Mở cửa: 07:00:00 - 22:00:00